โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 169 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 169 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 169 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 169 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 169 ทั้งหมดมี 3 ตัวดังนี้

1, 13, 169
ตรวจคำตอบ
1 x 169
13 x 13

ตัวประกอบของ 169 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

13

วิธีแยกตัวประกอบของ 169 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 169 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 169 นั้นก็คือ 13
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 169

13
)169
13
)13
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 169 คือ 13 x 13  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 132 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 169

1แยกตัวประกอบของ 169 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 132
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 = 3
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 169 มีทั้งหมด 3 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 169 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇