โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 167 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 167 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 167 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 167 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 167 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 167
ตรวจคำตอบ
1 x 167

ตัวประกอบของ 167 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

167

วิธีแยกตัวประกอบของ 167 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 167 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 167 นั้นก็คือ 167
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 167

167
)167
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 167 คือ 167  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 1671 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 167

1แยกตัวประกอบของ 167 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 1671
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 167 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 167 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 167 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇