โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 165 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 165 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 165 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 165 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 165 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 5, 11, 15, 33, 55, 165
ตรวจคำตอบ
1 x 165
3 x 55
5 x 33
11 x 15

ตัวประกอบของ 165 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 5, 11

วิธีแยกตัวประกอบของ 165 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 165 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 165 นั้นก็คือ 3, 5, 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 165

11
)165
5
)15
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 165 คือ 3 x 5 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 51 x 111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 165

1แยกตัวประกอบของ 165 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 51 x 111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 165 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 165 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇