โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 164 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 164 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 164 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 164 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 164 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 41, 82, 164
ตรวจคำตอบ
1 x 164
2 x 82
4 x 41

ตัวประกอบของ 164 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 41

วิธีแยกตัวประกอบของ 164 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 164 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 164 นั้นก็คือ 2, 41
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 164

41
)164
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 164 คือ 2 x 2 x 41  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 411 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 164

1แยกตัวประกอบของ 164 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 411
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 41 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 164 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 164 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇