โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 162 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 162 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 162 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 162 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 162 ทั้งหมดมี 10 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54, 81, 162
ตรวจคำตอบ
1 x 162
2 x 81
3 x 54
6 x 27
9 x 18

ตัวประกอบของ 162 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 3

วิธีแยกตัวประกอบของ 162 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 162 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 162 นั้นก็คือ 2, 3
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 162

3
)162
3
)54
3
)18
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 162 คือ 2 x 3 x 3 x 3 x 3  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 34 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 162

1แยกตัวประกอบของ 162 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 34
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 5 = 10
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 162 มีทั้งหมด 10 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 162 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇