โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 16 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 16 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 16 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 16 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 16 ทั้งหมดมี 5 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 16
ตรวจคำตอบ
1 x 16
2 x 8
4 x 4

ตัวประกอบของ 16 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

2

วิธีแยกตัวประกอบของ 16 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 16 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 16 นั้นก็คือ 2
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 16

2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 16 คือ 2 x 2 x 2 x 2  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 24 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 16

1แยกตัวประกอบของ 16 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 24
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 5 = 5
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 16 มีทั้งหมด 5 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 16 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇