โปรแกรมหาตัวประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวประกอบให้อัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 16 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 16 กันเลย

ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 16 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 16 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 16 ทั้งหมดมี 5 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 16
ตรวจคำตอบ
1 x 16
2 x 8
4 x 4

ตัวประกอบของ 16 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

2

วิธีการแยกตัวประกอบ
การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะ

1. วิธีแยกตัวประกอบของ 16 ด้วยวิธีแผนภาพต้นไม้🌲

วิธีทำ
1หาตัวประกอบของจำนวนที่โจทย์กำหนดมา คือ 16 แล้วเลือกเอาตัวประกอบที่คูณกันได้ 16 เลือกมา 1 คู่
2พิจารณาว่าตัวประกอบ 1 คู่ที่เลือกมาเป็นจำนวนเฉพาะหรือยัง
3ถ้าตัวประกอบที่หาได้จำนวนใดยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะให้หาตัวประกอบของจำนวนนั้น และให้เลือกเอาตัวประกอบที่คูณกันได้จำนวนนั้นมา 1 คู่(ทำคล้ายๆกับข้อที่ 1)
4ทำแบบข้อที่ 2 และ 3 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ตัวประกอบตัวสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะ
5เอาตัวประกอบเฉพาะที่หาได้มาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 16
ตัวอย่างแผนภาพต้นไม้
 • 16
  • 4
   • 2
   • 2
  • 4
   • 2
   • 2

คำตอบจะขออนุญาตเขียนเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากค่ะเพื่อให้เกิดความสวยงามและง่ายต่อการทำความเข้าใจ
คำตอบ 16 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 2 x 2 x 2 x 2
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 24 ✔

2. วิธีแยกตัวประกอบของ 16 ด้วยวิธีหารสั้น

วิธีทำ
1หาร 16 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 16 นั้นก็คือ 2
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดมาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 16

2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ 16 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 2 x 2 x 2 x 2  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 24 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 16

1แยกตัวประกอบของ 16 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 24
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
 • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกัน แต่เนื่องจากข้อนี้มีผลบวกของเลขชี้กำลัง คือ 5 แค่ 1 ตัวจึงไม่ต้องนำไปคูณกับจำนวนใดดังนั้นคำตอบคือ 5
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 16 มีทั้งหมด 5 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 16 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇