โปรแกรมหาตัวประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวประกอบให้อัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 90 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 90 กันเลย

ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 90 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 90 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 90 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90
ตรวจคำตอบ
1 x 90
2 x 45
3 x 30
5 x 18
6 x 15
9 x 10

ตัวประกอบของ 90 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 5

วิธีการแยกตัวประกอบ
การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะ

1. วิธีแยกตัวประกอบของ 90 ด้วยวิธีแผนภาพต้นไม้🌲

วิธีทำ
1หาตัวประกอบของจำนวนที่โจทย์กำหนดมา คือ 90 แล้วเลือกเอาตัวประกอบที่คูณกันได้ 90 เลือกมา 1 คู่
2พิจารณาว่าตัวประกอบ 1 คู่ที่เลือกมาเป็นจำนวนเฉพาะหรือยัง
3ถ้าตัวประกอบที่หาได้จำนวนใดยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะให้หาตัวประกอบของจำนวนนั้น และให้เลือกเอาตัวประกอบที่คูณกันได้จำนวนนั้นมา 1 คู่(ทำคล้ายๆกับข้อที่ 1)
4ทำแบบข้อที่ 2 และ 3 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ตัวประกอบตัวสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะ
5เอาตัวประกอบเฉพาะที่หาได้มาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 90
ตัวอย่างแผนภาพต้นไม้
 • 90
  • 9
   • 3
   • 3
  • 10
   • 2
   • 5

คำตอบจะขออนุญาตเขียนเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามากค่ะเพื่อให้เกิดความสวยงามและง่ายต่อการทำความเข้าใจ
คำตอบ 90 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 2 x 3 x 3 x 5
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 21 x 32 x 51 หรือ 2 x 32 x 5 ✔

2. วิธีแยกตัวประกอบของ 90 ด้วยวิธีหารสั้น

วิธีทำ
1หาร 90 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 90 นั้นก็คือ 2, 3, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดมาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 90

5
)90
3
)18
3
)6
2
)2
1
คำตอบ 90 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 2 x 3 x 3 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 21 x 32 x 51 หรือ 2 x 32 x 5 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 90

1แยกตัวประกอบของ 90 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 32 x 51
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
 • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
 • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
 • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 90 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 90 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇