โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 893 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 893 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 893 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 893 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 893 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 19, 47, 893
ตรวจคำตอบ
1 x 893
19 x 47

ตัวประกอบของ 893 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

19, 47

วิธีแยกตัวประกอบของ 893 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 893 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 893 นั้นก็คือ 19, 47
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 893

47
)893
19
)19
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 893 คือ 19 x 47  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 191 x 471 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 893

1แยกตัวประกอบของ 893 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 191 x 471
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 19 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 47 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 893 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 893 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇