โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 891 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 891 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 891 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 891 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 891 ทั้งหมดมี 10 ตัวดังนี้

1, 3, 9, 11, 27, 33, 81, 99, 297, 891
ตรวจคำตอบ
1 x 891
3 x 297
9 x 99
11 x 81
27 x 33

ตัวประกอบของ 891 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 11

วิธีแยกตัวประกอบของ 891 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 891 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 891 นั้นก็คือ 3, 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 891

11
)891
3
)81
3
)27
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 891 คือ 3 x 3 x 3 x 3 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 34 x 111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 891

1แยกตัวประกอบของ 891 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 34 x 111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 5 x 2 = 10
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 891 มีทั้งหมด 10 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 891 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇