โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 855 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 855 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 855 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 855 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 855 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 3, 5, 9, 15, 19, 45, 57, 95, 171, 285, 855
ตรวจคำตอบ
1 x 855
3 x 285
5 x 171
9 x 95
15 x 57
19 x 45

ตัวประกอบของ 855 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 5, 19

วิธีแยกตัวประกอบของ 855 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 855 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 855 นั้นก็คือ 3, 5, 19
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 855

19
)855
5
)45
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 855 คือ 3 x 3 x 5 x 19  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 32 x 51 x 191 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 855

1แยกตัวประกอบของ 855 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 32 x 51 x 191
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 19 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 855 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 855 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇