โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 848 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 848 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 848 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 848 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 848 ทั้งหมดมี 10 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 16, 53, 106, 212, 424, 848
ตรวจคำตอบ
1 x 848
2 x 424
4 x 212
8 x 106
16 x 53

ตัวประกอบของ 848 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 53

วิธีแยกตัวประกอบของ 848 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 848 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 848 นั้นก็คือ 2, 53
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 848

53
)848
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 848 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 53  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 24 x 531 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 848

1แยกตัวประกอบของ 848 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 24 x 531
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
  • 👉 53 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 5 x 2 = 10
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 848 มีทั้งหมด 10 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 848 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇