โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 847 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 847 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 847 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 847 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 847 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 7, 11, 77, 121, 847
ตรวจคำตอบ
1 x 847
7 x 121
11 x 77

ตัวประกอบของ 847 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

7, 11

วิธีแยกตัวประกอบของ 847 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 847 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 847 นั้นก็คือ 7, 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 847

11
)847
11
)77
7
)7
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 847 คือ 7 x 11 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 71 x 112 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 847

1แยกตัวประกอบของ 847 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 71 x 112
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 847 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 847 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇