โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 80 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 80 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 80 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 80 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 80 ทั้งหมดมี 10 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80
ตรวจคำตอบ
1 x 80
2 x 40
4 x 20
5 x 16
8 x 10

ตัวประกอบของ 80 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 5

วิธีแยกตัวประกอบของ 80 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 80 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 80 นั้นก็คือ 2, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดมาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 80

5
)80
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ 80 สามารถแยกตัวประกอบได้เท่ากับ 2 x 2 x 2 x 2 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ = 24 x 51 หรือ 24 x 5 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 80

1แยกตัวประกอบของ 80 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 24 x 51
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 5 x 2 = 10
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 80 มีทั้งหมด 10 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 80 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇