โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 783 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 783 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 783 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 783 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 783 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 9, 27, 29, 87, 261, 783
ตรวจคำตอบ
1 x 783
3 x 261
9 x 87
27 x 29

ตัวประกอบของ 783 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 29

วิธีแยกตัวประกอบของ 783 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 783 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 783 นั้นก็คือ 3, 29
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 783

29
)783
3
)27
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 783 คือ 3 x 3 x 3 x 29  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 33 x 291 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 783

1แยกตัวประกอบของ 783 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 33 x 291
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 29 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 783 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 783 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇