โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 761 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 761 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 761 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 761 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 761 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 761
ตรวจคำตอบ
1 x 761

ตัวประกอบของ 761 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

761

วิธีแยกตัวประกอบของ 761 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 761 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 761 นั้นก็คือ 761
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 761

761
)761
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 761 คือ 761  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 7611 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 761

1แยกตัวประกอบของ 761 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 7611
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 761 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 761 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 761 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇