โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 748 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 748 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 748 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 748 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 748 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 11, 17, 22, 34, 44, 68, 187, 374, 748
ตรวจคำตอบ
1 x 748
2 x 374
4 x 187
11 x 68
17 x 44
22 x 34

ตัวประกอบของ 748 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 11, 17

วิธีแยกตัวประกอบของ 748 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 748 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 748 นั้นก็คือ 2, 11, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 748

17
)748
11
)44
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 748 คือ 2 x 2 x 11 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 111 x 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 748

1แยกตัวประกอบของ 748 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 111 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 748 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 748 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇