โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 742 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 742 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 742 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 742 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 742 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 7, 14, 53, 106, 371, 742
ตรวจคำตอบ
1 x 742
2 x 371
7 x 106
14 x 53

ตัวประกอบของ 742 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 7, 53

วิธีแยกตัวประกอบของ 742 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 742 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 742 นั้นก็คือ 2, 7, 53
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 742

53
)742
7
)14
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 742 คือ 2 x 7 x 53  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 71 x 531 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 742

1แยกตัวประกอบของ 742 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 71 x 531
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 53 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 742 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 742 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇