โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 741 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 741 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 741 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 741 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 741 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 13, 19, 39, 57, 247, 741
ตรวจคำตอบ
1 x 741
3 x 247
13 x 57
19 x 39

ตัวประกอบของ 741 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 13, 19

วิธีแยกตัวประกอบของ 741 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 741 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 741 นั้นก็คือ 3, 13, 19
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 741

19
)741
13
)39
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 741 คือ 3 x 13 x 19  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 131 x 191 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 741

1แยกตัวประกอบของ 741 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 131 x 191
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 19 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 741 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 741 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇