โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 736 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 736 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 736 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 736 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 736 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 16, 23, 32, 46, 92, 184, 368, 736
ตรวจคำตอบ
1 x 736
2 x 368
4 x 184
8 x 92
16 x 46
23 x 32

ตัวประกอบของ 736 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 23

วิธีแยกตัวประกอบของ 736 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 736 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 736 นั้นก็คือ 2, 23
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 736

23
)736
2
)32
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 736 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 23  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 25 x 231 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 736

1แยกตัวประกอบของ 736 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 25 x 231
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 5 ให้เอา 5 + 1 = 6
  • 👉 23 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 6 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 736 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 736 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇