โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 72 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 72 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 72 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 72 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 72 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72
ตรวจคำตอบ
1 x 72
2 x 36
3 x 24
4 x 18
6 x 12
8 x 9

ตัวประกอบของ 72 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 3

วิธีแยกตัวประกอบของ 72 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 72 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 72 นั้นก็คือ 2, 3
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 72

3
)72
3
)24
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 72 คือ 2 x 2 x 2 x 3 x 3  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 32 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 72

1แยกตัวประกอบของ 72 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 32
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 3 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 72 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 72 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇