โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 67 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 67 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 67 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 67 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 67 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 67
ตรวจคำตอบ
1 x 67

ตัวประกอบของ 67 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

67

วิธีแยกตัวประกอบของ 67 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 67 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 67 นั้นก็คือ 67
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 67

67
)67
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 67 คือ 67  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 671 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 67

1แยกตัวประกอบของ 67 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 671
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 67 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 67 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 67 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇