โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 66 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 66 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 66 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 66 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 66 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66
ตรวจคำตอบ
1 x 66
2 x 33
3 x 22
6 x 11

ตัวประกอบของ 66 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 11

วิธีแยกตัวประกอบของ 66 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 66 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 66 นั้นก็คือ 2, 3, 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 66

11
)66
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 66 คือ 2 x 3 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 31 x 111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 66

1แยกตัวประกอบของ 66 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 31 x 111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 66 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 66 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇