โปรแกรมหาตัวประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวประกอบให้อัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 64 และวิธีการแยกตัวประกอบของ 64

คำนิยาม

ตัวประกอบของ 64 มีอะไรบ้าง

ตัวประกอบของ 64 มีทั้งหมด 7 ตัวคือ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
ตรวจคำตอบด้วยการหาร
64 ÷ 1=64เหลือเศษ 0
64 ÷ 2=32เหลือเศษ 0
64 ÷ 4=16เหลือเศษ 0
64 ÷ 8=8เหลือเศษ 0
64 ÷ 16=4เหลือเศษ 0
64 ÷ 32=2เหลือเศษ 0
64 ÷ 64=1เหลือเศษ 0
ตรวจคำตอบด้วยการจับคู่หาจำนวนที่คูณกันได้ 64
จำนวนสองจำนวนที่คูณกันได้ 64, ตัวประกอบของ 64
1 x 64
2 x 32
4 x 16
8 x 8
ผลบวกของตัวประกอบทั้งหมดของ 64
1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 = 127
ตัวประกอบของ 64 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้
2
การแยกตัวประกอบคืออะไร

64 สามารถแยกตัวประกอบได้ดังนี้

64 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2
จากผลการแยกตัวประกอบด้านบนจะเห็นว่ามีจำนวนบางจำนวนที่ซ้ำกัน ดังนั้นเราสามารถเขียนการแยกตัวประกอบของ 64 ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ดังนี้
64 = 26
วิธีการแยกตัวประกอบ

1. การแยกตัวประกอบของ 64 ด้วยวิธีแผนภาพต้นไม้🌲

วิธีทำ
1จำนวนที่โจทย์กำหนดมา คือ 64 ดังนั้นให้หาจำนวนที่คูณกันได้ 64 มา 1 คู่ เช่น 2 x 32
2พิจารณาว่าจำนวน 1 คู่ที่เลือกมาเป็นจำนวนเฉพาะหรือยัง
3ถ้าจำนวนใดยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะให้หาจำนวนที่คูณกันได้จำนวนนั้น และให้เลือกเอาจำนวนที่คูณกันได้จำนวนนั้นมา 1 คู่(ทำคล้ายๆกับข้อที่ 1)
4ทำโดยใช้หลักการข้อที่ 2 และ 3 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจำนวนสุดท้ายจะเป็นจำนวนเฉพาะ
5เอาจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่ได้มาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 64
ตัวอย่างแผนภาพต้นไม้ของ 64 แบบที่หนึ่ง
 • 64
  • 8
   • 2
   • 4
    • 2
    • 2
  • 8
   • 2
   • 4
    • 2
    • 2

ตัวอย่างแผนภาพต้นไม้ของ 64 แบบที่สอง
การแยกตัวประกอบของ 64 แผนภาพต้นไม้ของ 64
ดังนั้น 64 สามารถแยกตัวประกอบได้ดังนี้
64 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง
64 = 26

2. การแยกตัวประกอบของ 64 ด้วยวิธีหารสั้น

วิธีทำ
1หาร 64 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 64 นั้นก็คือ 2 (ในการหารแต่ละครั้งแนะนำให้ใช้ตัวประกอบเฉพาะที่มีค่าน้อยที่สุด)
2หากผลการหารที่ได้ยังไม่เท่ากับ 1 ให้นำผลการหารที่ได้ก่อนหน้านี้มาหารด้วยตัวประกอบเฉพาะอีกครั้ง
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 ไปเรื่อยๆ จนกว่าผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดมาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 64

2
)64
2
)32
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
ดังนั้น 64 สามารถแยกตัวประกอบได้ดังนี้
64 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2
หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง
64 = 26

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 64

1แยกตัวประกอบของ 64 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 26
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
 • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 6 ให้เอา 6 + 1 = 7
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกัน แต่เนื่องจากข้อนี้มีผลบวกของเลขชี้กำลัง คือ 7 แค่ 1 ตัวจึงไม่ต้องนำไปคูณกับจำนวนใดดังนั้นคำตอบคือ 7
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 64 มีทั้งหมด 7 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 64 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇