โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 64 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 64 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 64 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 64 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 64 ทั้งหมดมี 7 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
ตรวจคำตอบ
1 x 64
2 x 32
4 x 16
8 x 8

ตัวประกอบของ 64 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

2

วิธีแยกตัวประกอบของ 64 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 64 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 64 นั้นก็คือ 2
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 64

2
)64
2
)32
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 64 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 26 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 64

1แยกตัวประกอบของ 64 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 26
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 6 ให้เอา 6 + 1 = 7
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 7 = 7
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 64 มีทั้งหมด 7 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 64 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇