โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 63 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 63 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 63 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 63 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 63 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 3, 7, 9, 21, 63
ตรวจคำตอบ
1 x 63
3 x 21
7 x 9

ตัวประกอบของ 63 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 7

วิธีแยกตัวประกอบของ 63 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 63 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 63 นั้นก็คือ 3, 7
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 63

7
)63
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 63 คือ 3 x 3 x 7  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 32 x 71 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 63

1แยกตัวประกอบของ 63 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 32 x 71
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 63 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 63 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇