โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 602 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 602 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 602 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 602 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 602 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 7, 14, 43, 86, 301, 602
ตรวจคำตอบ
1 x 602
2 x 301
7 x 86
14 x 43

ตัวประกอบของ 602 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 7, 43

วิธีแยกตัวประกอบของ 602 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 602 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 602 นั้นก็คือ 2, 7, 43
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 602

43
)602
7
)14
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 602 คือ 2 x 7 x 43  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 71 x 431 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 602

1แยกตัวประกอบของ 602 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 71 x 431
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 43 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 602 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 602 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇