โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 598 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 598 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 598 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 598 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 598 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 13, 23, 26, 46, 299, 598
ตรวจคำตอบ
1 x 598
2 x 299
13 x 46
23 x 26

ตัวประกอบของ 598 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 13, 23

วิธีแยกตัวประกอบของ 598 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 598 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 598 นั้นก็คือ 2, 13, 23
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 598

23
)598
13
)26
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 598 คือ 2 x 13 x 23  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 131 x 231 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 598

1แยกตัวประกอบของ 598 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 131 x 231
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 23 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 598 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 598 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇