โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 595 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 595 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 595 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 595 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 595 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 5, 7, 17, 35, 85, 119, 595
ตรวจคำตอบ
1 x 595
5 x 119
7 x 85
17 x 35

ตัวประกอบของ 595 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

5, 7, 17

วิธีแยกตัวประกอบของ 595 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 595 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 595 นั้นก็คือ 5, 7, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 595

17
)595
7
)35
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 595 คือ 5 x 7 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 51 x 71 x 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 595

1แยกตัวประกอบของ 595 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 51 x 71 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 595 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 595 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇