โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 593 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 593 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 593 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 593 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 593 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 593
ตรวจคำตอบ
1 x 593

ตัวประกอบของ 593 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

593

วิธีแยกตัวประกอบของ 593 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 593 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 593 นั้นก็คือ 593
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 593

593
)593
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 593 คือ 593  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 5931 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 593

1แยกตัวประกอบของ 593 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 5931
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 593 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 593 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 593 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇