โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 592 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 592 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 592 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 592 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 592 ทั้งหมดมี 10 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 16, 37, 74, 148, 296, 592
ตรวจคำตอบ
1 x 592
2 x 296
4 x 148
8 x 74
16 x 37

ตัวประกอบของ 592 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 37

วิธีแยกตัวประกอบของ 592 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 592 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 592 นั้นก็คือ 2, 37
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 592

37
)592
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 592 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 37  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 24 x 371 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 592

1แยกตัวประกอบของ 592 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 24 x 371
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
  • 👉 37 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 5 x 2 = 10
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 592 มีทั้งหมด 10 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 592 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇