โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 590 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 590 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 590 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 590 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 590 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 5, 10, 59, 118, 295, 590
ตรวจคำตอบ
1 x 590
2 x 295
5 x 118
10 x 59

ตัวประกอบของ 590 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 5, 59

วิธีแยกตัวประกอบของ 590 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 590 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 590 นั้นก็คือ 2, 5, 59
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 590

59
)590
5
)10
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 590 คือ 2 x 5 x 59  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 51 x 591 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 590

1แยกตัวประกอบของ 590 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 51 x 591
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 59 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 590 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 590 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇