โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 587 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 587 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 587 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 587 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 587 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 587
ตรวจคำตอบ
1 x 587

ตัวประกอบของ 587 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

587

วิธีแยกตัวประกอบของ 587 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 587 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 587 นั้นก็คือ 587
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 587

587
)587
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 587 คือ 587  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 5871 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 587

1แยกตัวประกอบของ 587 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 5871
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 587 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 587 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 587 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇