โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 581 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 581 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 581 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 581 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 581 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 7, 83, 581
ตรวจคำตอบ
1 x 581
7 x 83

ตัวประกอบของ 581 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

7, 83

วิธีแยกตัวประกอบของ 581 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 581 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 581 นั้นก็คือ 7, 83
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 581

83
)581
7
)7
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 581 คือ 7 x 83  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 71 x 831 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 581

1แยกตัวประกอบของ 581 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 71 x 831
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 83 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 581 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 581 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇