โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 575 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 575 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 575 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 575 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 575 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 5, 23, 25, 115, 575
ตรวจคำตอบ
1 x 575
5 x 115
23 x 25

ตัวประกอบของ 575 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

5, 23

วิธีแยกตัวประกอบของ 575 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 575 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 575 นั้นก็คือ 5, 23
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 575

23
)575
5
)25
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 575 คือ 5 x 5 x 23  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 52 x 231 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 575

1แยกตัวประกอบของ 575 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 52 x 231
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 23 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 575 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 575 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇