โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 568 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 568 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 568 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 568 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 568 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 71, 142, 284, 568
ตรวจคำตอบ
1 x 568
2 x 284
4 x 142
8 x 71

ตัวประกอบของ 568 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 71

วิธีแยกตัวประกอบของ 568 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 568 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 568 นั้นก็คือ 2, 71
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 568

71
)568
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 568 คือ 2 x 2 x 2 x 71  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 711 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 568

1แยกตัวประกอบของ 568 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 711
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 71 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 568 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 568 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇