โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 51 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 51 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 51 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 51 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 51 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 3, 17, 51
ตรวจคำตอบ
1 x 51
3 x 17

ตัวประกอบของ 51 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 17

วิธีแยกตัวประกอบของ 51 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 51 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 51 นั้นก็คือ 3, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 51

17
)51
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 51 คือ 3 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 51

1แยกตัวประกอบของ 51 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 51 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 51 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇