โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 507 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 507 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 507 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 507 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 507 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 3, 13, 39, 169, 507
ตรวจคำตอบ
1 x 507
3 x 169
13 x 39

ตัวประกอบของ 507 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 13

วิธีแยกตัวประกอบของ 507 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 507 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 507 นั้นก็คือ 3, 13
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 507

13
)507
13
)39
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 507 คือ 3 x 13 x 13  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 132 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 507

1แยกตัวประกอบของ 507 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 132
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 507 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 507 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇