โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 50 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 50 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 50 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 50 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 50 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 2, 5, 10, 25, 50
ตรวจคำตอบ
1 x 50
2 x 25
5 x 10

ตัวประกอบของ 50 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 5

วิธีแยกตัวประกอบของ 50 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 50 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 50 นั้นก็คือ 2, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 50

5
)50
5
)10
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 50 คือ 2 x 5 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 52 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 50

1แยกตัวประกอบของ 50 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 52
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 50 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 50 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇