โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 486 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 486 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 486 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 486 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 486 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54, 81, 162, 243, 486
ตรวจคำตอบ
1 x 486
2 x 243
3 x 162
6 x 81
9 x 54
18 x 27

ตัวประกอบของ 486 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 3

วิธีแยกตัวประกอบของ 486 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 486 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 486 นั้นก็คือ 2, 3
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 486

3
)486
3
)162
3
)54
3
)18
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 486 คือ 2 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 35 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 486

1แยกตัวประกอบของ 486 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 35
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 5 ให้เอา 5 + 1 = 6
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 6 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 486 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 486 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇