โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 479 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 479 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 479 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 479 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 479 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 479
ตรวจคำตอบ
1 x 479

ตัวประกอบของ 479 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

479

วิธีแยกตัวประกอบของ 479 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 479 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 479 นั้นก็คือ 479
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 479

479
)479
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 479 คือ 479  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 4791 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 479

1แยกตัวประกอบของ 479 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 4791
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 479 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 479 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 479 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇