โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 47 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 47 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 47 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 47 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 47 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 47
ตรวจคำตอบ
1 x 47

ตัวประกอบของ 47 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

47

วิธีแยกตัวประกอบของ 47 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 47 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 47 นั้นก็คือ 47
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 47

47
)47
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 47 คือ 47  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 471 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 47

1แยกตัวประกอบของ 47 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 471
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 47 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 47 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 47 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇