โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 464 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 464 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 464 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 464 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 464 ทั้งหมดมี 10 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 16, 29, 58, 116, 232, 464
ตรวจคำตอบ
1 x 464
2 x 232
4 x 116
8 x 58
16 x 29

ตัวประกอบของ 464 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 29

วิธีแยกตัวประกอบของ 464 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 464 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 464 นั้นก็คือ 2, 29
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 464

29
)464
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 464 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 29  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 24 x 291 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 464

1แยกตัวประกอบของ 464 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 24 x 291
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
  • 👉 29 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 5 x 2 = 10
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 464 มีทั้งหมด 10 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 464 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇