โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 463 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 463 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 463 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 463 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 463 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 463
ตรวจคำตอบ
1 x 463

ตัวประกอบของ 463 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

463

วิธีแยกตัวประกอบของ 463 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 463 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 463 นั้นก็คือ 463
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 463

463
)463
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 463 คือ 463  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 4631 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 463

1แยกตัวประกอบของ 463 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 4631
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 463 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 463 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 463 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇