โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 440 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 440 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 440 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 440 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 440 ทั้งหมดมี 16 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 20, 22, 40, 44, 55, 88, 110, 220, 440
ตรวจคำตอบ
1 x 440
2 x 220
4 x 110
5 x 88
8 x 55
10 x 44
11 x 40
20 x 22

ตัวประกอบของ 440 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 5, 11

วิธีแยกตัวประกอบของ 440 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 440 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 440 นั้นก็คือ 2, 5, 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 440

11
)440
5
)40
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 440 คือ 2 x 2 x 2 x 5 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 51 x 111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 440

1แยกตัวประกอบของ 440 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 51 x 111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 x 2 = 16
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 440 มีทั้งหมด 16 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 440 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇