โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 439 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 439 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 439 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 439 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 439 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 439
ตรวจคำตอบ
1 x 439

ตัวประกอบของ 439 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

439

วิธีแยกตัวประกอบของ 439 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 439 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 439 นั้นก็คือ 439
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 439

439
)439
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 439 คือ 439  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 4391 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 439

1แยกตัวประกอบของ 439 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 4391
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 439 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 439 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 439 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇