โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 273 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 273 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 273 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 273 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 273 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 7, 13, 21, 39, 91, 273
ตรวจคำตอบ
1 x 273
3 x 91
7 x 39
13 x 21

ตัวประกอบของ 273 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 7, 13

วิธีแยกตัวประกอบของ 273 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 273 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 273 นั้นก็คือ 3, 7, 13
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 273

13
)273
7
)21
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 273 คือ 3 x 7 x 13  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 71 x 131 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 273

1แยกตัวประกอบของ 273 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 71 x 131
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 273 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 273 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇