โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 239 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 239 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 239 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 239 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 239 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 239
ตรวจคำตอบ
1 x 239

ตัวประกอบของ 239 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

239

วิธีแยกตัวประกอบของ 239 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 239 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 239 นั้นก็คือ 239
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 239

239
)239
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 239 คือ 239  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 2391 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 239

1แยกตัวประกอบของ 239 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 2391
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 239 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 239 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 239 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇