โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 231 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 231 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 231 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 231 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 231 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 7, 11, 21, 33, 77, 231
ตรวจคำตอบ
1 x 231
3 x 77
7 x 33
11 x 21

ตัวประกอบของ 231 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 7, 11

วิธีแยกตัวประกอบของ 231 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 231 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 231 นั้นก็คือ 3, 7, 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 231

11
)231
7
)21
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 231 คือ 3 x 7 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 71 x 111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 231

1แยกตัวประกอบของ 231 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 71 x 111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 231 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 231 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇