โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 221 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 221 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 221 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 221 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 221 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 13, 17, 221
ตรวจคำตอบ
1 x 221
13 x 17

ตัวประกอบของ 221 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

13, 17

วิธีแยกตัวประกอบของ 221 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 221 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 221 นั้นก็คือ 13, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 221

17
)221
13
)13
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 221 คือ 13 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 131 x 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 221

1แยกตัวประกอบของ 221 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 131 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 221 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 221 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇