โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 208 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 208 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 208 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 208 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 208 ทั้งหมดมี 10 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 13, 16, 26, 52, 104, 208
ตรวจคำตอบ
1 x 208
2 x 104
4 x 52
8 x 26
13 x 16

ตัวประกอบของ 208 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 13

วิธีแยกตัวประกอบของ 208 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 208 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 208 นั้นก็คือ 2, 13
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 208

13
)208
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 208 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 13  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 24 x 131 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 208

1แยกตัวประกอบของ 208 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 24 x 131
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 5 x 2 = 10
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 208 มีทั้งหมด 10 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 208 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇