โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 200 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 200 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 200 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 200 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 200 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200
ตรวจคำตอบ
1 x 200
2 x 100
4 x 50
5 x 40
8 x 25
10 x 20

ตัวประกอบของ 200 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 5

วิธีแยกตัวประกอบของ 200 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 200 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 200 นั้นก็คือ 2, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 200

5
)200
5
)40
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 200 คือ 2 x 2 x 2 x 5 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 52 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 200

1แยกตัวประกอบของ 200 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 52
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 3 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 200 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 200 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇